ร่วมขบวนเดิน- วิ่งกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น.

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวภาสวดี คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมขบวนเดิน- วิ่งกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง ร.๙ ) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 353,964