คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต โดยพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะสงฆ์ ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต โดยพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะสงฆ์ ระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในการนี้ นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าถวายความสะดวกในการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมเมตตาภิรม ชั้น ๓ อาคารธรรมคุณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 218,493