ประชุมคณะกรรมการการอำนวยการหน่วยอบรมประชาชน ประจำอำเภอเมืองภูเก็ต

วันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.00 น.นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอเมืองภูเก็ต และนางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเมตตาภิรม วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ย้ายหน่วยอปต. จากวัดสุวรรณคีรีเขต ไปยังวัดกิตติสังฆาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,305