ร่วมการประชุมสัมนา หัวข้อ "ชุดความคิดใหม่(NEW MINDSET) ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต" ภายใต้หลักสูตรพัฒนา นักบริหารระดับสูง ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสัมนา หัวข้อ "ชุดความคิดใหม่(NEW MINDSET) ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต" ภายใต้หลักสูตรพัฒนา นักบริหารระดับสูง ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,950