ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอถลาง

  วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น.นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอ (อปอ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วัดเทพวานาราม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ย้ายอปต. จากวัดศรีสุนทร เป็นวัดเทพวนาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,384