ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

“วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ                    นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมขี้แจงวัตถุประสงค์ และร่วมแลกเปลี่ยน   แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีเชิงสร้างสรรค์ โดยสถาบันพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดลัฎฐิวนาราม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม...”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,324