จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช

สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม

และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งในพิธีบรรพาชาอุปสมบทฯ จังหวัดภูเก็ตมี พระอุปปัชฌาย์ จำนวน ๕ รูป และทำพิธีบรรพชาอุปสมบทจำนวน ๕ โบสถ์ ดังนี้

พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) พระครูวิสุทธิ์กิตตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเชิงทะเล พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าคณะอำเภอถลาง เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดพระทอง พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม

เจ้าคณะอำเภอกะทู้ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดท่าเรือ และพระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดศรีสุนทร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,081