ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ โดยมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระครูวิสุทธฺ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมและนำจัดจัดนิทรรศการจากบ้านกะตะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,031