ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ โดยเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวภาสวดี คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ โดยเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,031