ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าร่วมกับ ตัวแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และตัวแทนของที่พักสงฆ์กิ่งแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒  มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าร่วมกับ ตัวแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และตัวแทนของที่พักสงฆ์กิ่งแก้ว ในการขออนุญาตใช้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า เพื่อสร้างวัด ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,127