ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ และคณะสงฆ์จากประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพระเลขานุการ ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ และคณะสงฆ์จากประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค ๑๗ และ พระธรรมวชิรเวที เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพร้อมถวาย ความสะดวกแด่คณะสงฆ์ ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) อ.คุระบุรี จ.พังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,099