จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จัดพิธีทำบุญตักบาตร โดยมี พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาส วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการนี้ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,588