สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ถวายโล่เกียรติคุณ แด่ พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ถวายโล่เกียรติคุณ แด่ พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) ดังนี้

๑.โล่เกียรติคุณ : พระสงฆ์ต้นแบบผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก ประจำปี ๒๕๖๕

๒.โล่เกียรติคุณ : วัดรอบรู้ด้านสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕

ในการนี้ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม และอำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 522,318