พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ และเลขานุการ เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ พระสาธิต ฐานทินโน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ และเลขานุการ เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ พระสาธิต ฐานทินโน โดยมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดขจรรังสรรค์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 218,514