โครงการบรรพชาสามเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร รุ่นที่ ๑ ณ วัดพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร รุ่นที่ ๑ ณ วัดพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระพระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) และนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 218,454