พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน แต่งตั้งให้ พระมหาอัญเชิญ ธีรปญฺโญ เปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็น พระครูปริยัติธีรานุยุต ณ อุโบสถวัดกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน แต่งตั้งให้ พระมหาอัญเชิญ ธีรปญฺโญ เปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็น พระครูปริยัติธีรานุยุต ณ อุโบสถวัดกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 218,486