พิธีฉลองเลื่อน สมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต ชั้นเอก รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มี ผลงานดีเด่น และรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ของพระครูโฆษิตวิหารธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีฉลองเลื่อน สมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต ชั้นเอก รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มี ผลงานดีเด่น และรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ของพระครูโฆษิตวิหารธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร โดยมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาการเปรียญวัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,127