ข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการสมเด็จ พระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะสิเหร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 218,493