ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทาง Facebook live สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงศิวะพร ยอดจตุการ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ. ดร. กรรมการมหาเถรสมาคมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม ในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา" ผ่านทาง Facebook live สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,138