โครงการ ธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย ครั้งที่ ๑๗ เข้าไปมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ ประจำบ้าน อุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ณ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูนิมิตรมังคลาทร เจ้าคณะตำบลฉลอง เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลวัดลัฎฐิวนาราม พร้อมด้วย พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ พระครูกัลยาณกิจจานุกูล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกะทู้ พระปลัดจิรัชย์ ปนฺนภาโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสงฆ์วัดลัฎฐิวนาราม จัดโครงการ ธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย ครั้งที่ ๑๗ เข้าไปมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ ประจำบ้าน อุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ในการนี้ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นายต้นสัก สุคนธรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และว่าที่ ร.ต.หญิงศิวะพร ยอดจตุการ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วย อสม. รพ.สต. เทศบาลตำบลราไวย์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,172