โครงการถวายยาแผนไทยและส่งเสริมรักษาสุขภาพ พระภิกษุสามเณร 10,000 รูป

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย  จัดโครงการ “ถวายยาแผนไทยและส่งเสริมรักษาสุขภาพ พระภิกษุสามเณร 10,000 รูป” โดยกำหนดมอบให้วัดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดท่าศักดิ์ วัดโสภณวนาราม วัดศรีสุนทร และวัดพระนางสร้าง

         ในการนี้ นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากสถาบันภัทรเวชสยาม การแพทย์แผนไทย โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,554