งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคล

        วันอังคารที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมือง รักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อธิษฐานดินมงคล ในโครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมือง  จังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ จังหวัดภูเก็ตร่วมพิธี โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

      ในการนี้ นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตนำบุคลากรในสังกัดร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,543