ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2564 และร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

         วันพุธที่ ๗  เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

         ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดภูเก็ต ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน ซึ่งจัดโดยจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ว่าจะบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบ รวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,539