เข้าร่วมตรวจสอบที่ดินของวัดมงคลวราราม ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วัดมงคลวราราม และสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสุดา สงเดช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวะพร ยอดจตุการ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบที่ดินของวัดมงคลวราราม ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ วัดมงคลวราราม และสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 558,903