ร่วมพิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมชั้นล่าง วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.หญิงศิวะพร ยอดจตุการ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการร่วมพิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดท่าเรือ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมชั้นล่าง วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,605