คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ โดย พระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระมหาจรินทร์ อนุภทฺโท เลขานุการเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ เป็นผู้นำเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยนำคณะสงฆ์วัดเพทนิมิตร ร่วมพิธีดังกล่าวฯ โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ เทศบาลตำบลวิชิต นักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดอำนวยความสะดวก ในการจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,605