ประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้านโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูอาทรสุวรณกิจ เจ้าคณะตำบลกะทู้ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์(วัดป่าตอง) จัดประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้านโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พระสังฆาธิการในเขตอำเภอกะทู้ พระสงฆ์สมัชชาศีล ๕ จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง ตำรวจภูธรป่าตอง ผู้นำชุมชนป่าตอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์(วัดป่าตอง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,080