จังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ (วัดป่าตอง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

จังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค ๑๗ กรรมการอำนวยการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชวรเวที ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน ประจำหนใต้ พระเทพปัญญาโมลี รองประธานคณะกรรมการบริหารกลาง พร้อมคณะกรรมการฯ ในการนี้ พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระครูอาทรสุวรรณกิจ เจ้าคณะตำบลกะทู้ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์(วัดป่าตอง) คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าอำนวยความสะดวกในการรับการตรวจเยี่ยม ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ (วัดป่าตอง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
image
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 323,605