ประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะพระสงฆาธิการจังหวัดภูเก็ต

       วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะ    พระสังฆาธิการ โดยมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมือง รักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ จังหวัดภูเก็ต นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต  นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม 

      ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเรื่องการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการต่างๆ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต และแจ้งถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสั่งการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ        แก่คณะสงฆ์ได้รับทราบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,528