ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแต่งตั้งให้ พระครูสังฆรักษ์บัวศรี ธมฺมโชโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์(วัดป่าตอง) เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุวรรณสุนทรวัตร

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแต่งตั้งให้ พระครูสังฆรักษ์บัวศรี ธมฺมโชโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์(วัดป่าตอง) เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุวรรณสุนทรวัตร โดยมี พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สุวรรณคีรีวงก์(วัดป่าตอง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,127