ร่วม และอำนวยความสะดวกบริการงานศาสนพิธี ในพิธีมอบประกาศตั้งวัด ตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าบางขนุน(ธ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วม และอำนวยความสะดวกบริการงานศาสนพิธี ในพิธีมอบประกาศตั้งวัด ตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าบางขนุน โดยมี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้อ่านประกาศตั้งวัด โดยมีนางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้อ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าบางขนุน พระอธิการศรชัย จิตปุญฺโญ พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาค ๑๗-๑๘ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดป่าบางขนุน(ธ) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,080