จังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรน่าให้กับพระภิกษุสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต เข็มที่ 2

               เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ให้กับพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรในสังกัดวัดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 60 รูป/คน ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต และ วัดเทพวนาราม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
               ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,949