ร่วมพิธีเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๓ (หนใต้) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงศิวะพร ยอดจตุการ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๓ (หนใต้) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,172