ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และถวายความรู้ในการบริหารจัดการภายในวัด การทำบัญชีรับจ่ายเงินของวัด ณ วัดอนามัยเกษม ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม เจ้าคณะอำเภอกะทู้ พระสมุห์สนั่น ขนฺติโก เลขานุการเจ้าคณะตำบลกะทู้ พร้อมด้วย นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และถวายความรู้ในการบริหารจัดการภายในวัด การทำบัญชีรับจ่ายเงินของวัด แด่พระอธิการสหัส สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดอนามัยเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดอนามัยเกษม ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,080