จังหวัดภูเก็ต รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อจากจังหวัดกระบี่ โดยมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อแสดงพลังถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จังหวัดภูเก็ต รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อจากจังหวัดกระบี่ โดยมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อแสดงพลังถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อจาก นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นการรับมอบธงทางน้ำที่ออกเดินทางมาจากท่าเรืออบจ.กระบี่ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนด มุ่งหน้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผ่านย่านเมืองเก่า แยกธนาคารชาเตอร์ โดยตลอดเส้นทางมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักศึกษา สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมขบวน ฯ จำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 542,080