ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสุดา สงเดช นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายสมยศ กิ่งพุ่ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 558,939