คณะสงฆ์ ภาค ๑๗-๑๘ (ธ) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

คณะสงฆ์ ภาค ๑๗-๑๘ (ธ) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะ พระสังฆาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาค ๑๗-๑๘ และมี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม และอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 558,939